Replica Steentijdhuis Horsterwold afgebrand, 9 maart 2019

Gecontroleerd afbranden van replica Steentijdboerderij in Horsterwold, Flevoland (Universiteit Leiden)
Universiteit Leiden o.l.v. prof. dr. Annelou van Gijn (Archaeological Material Culture and Artefact Studies) Replica steentijdboerderij Horsterwold (2012-2019) Noordwestzijde Achterzijde in-/uitgang Achterzijde in-/uitgang Zuidoostzijde Voorzijde in-/uitgang
Aanleg kookvuurtje als aanleiding voor de brand Opstelling kookgedeelte boerderijtje Detailopname dakconstructie Detailopname muur, zichtbare verzakking naar binnen/rechts Prof.dr. Annelou van Gijn (UvL), Diederik Pomstra, Leo Wolterbeek, Annemiek Verbaas (v.l.n.r.) BM 2019 03 08 5823 BM 2019 03 08 5833
BM 2019 03 08 5844 BM 2019 03 08 5846 BM 2019 03 08 5848 Het vuur grijpt razendsnel om zich heen BM 2019 03 08 5854 BM 2019 03 08 5857 BM 2019 03 08 5862
BM 2019 03 08 5871 BM 2019 03 08 5881 BM 2019 03 08 5886 BM 2019 03 08 5888 BM 2019 03 08 5901 BM 2019 03 08 5907 BM 2019 03 08 5909
BM 2019 03 08 5916 BM 2019 03 08 5920 BM 2019 03 08 5925 BM 2019 03 08 5943 BM 2019 03 08 5945 BM 2019 03 08 5965 BM 2019 03 08 6035
BM 2019 03 08 6075 BM 2019 03 08 6085 BM 2019 03 08 6117 Geen brand zonder brandweer BM 2019 03 08 6171 Medewerkers van Universiteit Leiden, Staatsbosbeheer, Brandweer, fotografen en pers Overzicht van de resten na de brand
De potten uit het vuur gehaald na de brand De verbrande potten, de voorste met inhoud Overzicht van de resten na de brand BM 2019 03 08 6570 Meertje, grenzend aan het terrein in Horsterwold (Staatsbosbeheer)